LỜI HAY Ý ĐẸP !

THỜI GIAN LÀ VÀNG BẠC

LỊCH VẠN NIÊN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Quản trị)

  Biện Ngọc Danh
  ĐT1 : 0979 247 889
  ĐT2 : 059. 3533 488

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên dạy học

TRA TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VISITORS

  free counters

  QĐ 51-2008 QDBGDĐT ( đánh giá XL HS)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hành
  Ngày gửi: 00h:30' 27-03-2009
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008
  QUYẾT ĐỊNH
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
  trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo
  Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
  1. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:
  "1. Hình thức đánh giá, các loại điểm trung bình, nhận xét kết quả học tập:
  a) Kiểm tra và cho điểm các bài kiểm tra; nhận xét kết quả học tập:
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn quyết định áp dụng một trong hai hình thức đánh giá: bằng điểm hoặc bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS, môn Thể dục cấp THCS và cấp THPT; nếu đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này.
  b) Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học; nhận xét kết quả học tập sau một học kỳ, một năm học:
  - Đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS và Thể dục cả cấp THCS và cấp THPT, trong trường hợp đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp loại trung bình môn học và xếp thành 5 loại như quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này; kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học;
  - Các môn học còn lại được đánh giá bằng điểm, tính điểm trung bình môn học và tham gia tính điểm trung bình các môn học sau một học kỳ, một năm học".
  2. Điều 9 được sửa đổi như sau:
  "Điều 9. Hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm học
  1. Đối với THCS:
  a) Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ văn;
  b) Hệ số 1: các môn còn lại, trừ các môn đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập nói tại Điều 6 Quy chế này.
  2. Đối với THPT:
  a) Ban Khoa học tự nhiên (KHTN):
  - Hệ số 2: các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học;
  - Hệ số 1: các môn còn lại, trừ môn Thể dục nếu đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập nói tại Điều 6 Quy chế này.
  b) Ban Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH-NV):
  - Hệ số 2: các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ thứ nhất;
  - Hệ số 1: các môn còn lại, trừ môn Thể dục nếu đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập nói tại Điều 6 Quy chế này.
  c) Ban Cơ bản:
  - Hệ số 2 tính theo quy định dưới đây:
  Nếu học 3 hoặc 2 môn học nâng cao (học theo sách giáo khoa nâng cao hoặc theo sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn cùng với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học đó) thì tính cho cả 3 hoặc 2 môn học nâng cao đó;
  Nếu chỉ học 1 môn nâng cao là Toán hoặc Ngữ văn thì tính thêm cho môn còn lại trong 2 môn Toán, Ngữ văn; nếu học 1 môn nâng cao mà môn đó không phải là Toán hoặc Ngữ
  Avatar

  Để tạo hiệu ứng có hoa rơi và chạy chữ ở cuối trang web, các bạn hãy coppy đoạn code sau đây rồi paste nó vào mục thông tin bản quyền ( Vào Quản Trị / giao diện/ thông tin bản quyền). Nhớ sửa thông tin dòng chữ in theo tùy thích.

  <marquee > CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN KHÊ – GIA LAI</marquee>

  <marquee style="z-index: 1; left: 777px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-i

  Sau đó nhấn nút cập nhật.

  Avatar
  Cảm ơn Thầy Hành rất nhiều!
   
  Gửi ý kiến