LỜI HAY Ý ĐẸP !

THỜI GIAN LÀ VÀNG BẠC

LỊCH VẠN NIÊN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Quản trị)

  Biện Ngọc Danh
  ĐT1 : 0979 247 889
  ĐT2 : 059. 3533 488

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên dạy học

TRA TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  VISITORS

  free counters

  Bộ đề KTHK II- AV 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD-ĐT Đại Lộc, Quảng Nam
  Người gửi: Biện Ngọc Danh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:20' 14-04-2009
  Dung lượng: 219.0 KB
  Số lượt tải: 201
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Môn: Tiếng Anh Lớp: 7
  Người ra đề: Võ Đình Quý
  Đơn vị: THCS Hoàng Văn Thụ

  A/ MA TRẬN ĐỀ


  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  I/Listening
  
  
  4
  2
  
  
  
  4
  2
  
  II/Reading
  
  
  4
  2
  
  
  
  4
  2
  
  III/Language focus
  2
  1
  
  2
  1
  
  4
  2
  
  8
  4
  
  IV/ Writing
  
  
  
  
  
  4
  2
  4
  2
  
  Tổng
  2
  1
  
  10
  5
  
  4
  2
  4
  2
  20
  10
  
  
  Lưu ý:Chữ số trên bên trái là số câu .Chữ số ở góc phải phía dưới mỗi ô là số điểm


  Trường THCS Hoàng Văn Thụ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Gv ra đề: Võ Đình Quý Tiếng Anh : 7
  THời gian :45 phút

  I/ Nghe và viết giờ các chương trình.(2ms)
  The children’s programs start at.................
  The Early News is at.................
  The weather forecast is on at ....................
  The World Today is on at ......................

  II/ Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi phía dưới.(2ms)
  Hoa went to the dentist last week because she had a toothache. The dentist checked her teeth and found a cavity .He filled her cavity and gave her some medicine to make her feel better.Hoa stopped hurting afterwards.Now she feel better because her teeth are OK.
  a. What was wrong with Hoa? b. What did the dentist do first?
  ................................................ ..................................................
  c.What did the dentist give Hoa? d.How does she feel now?
  .............................................. ..................................................
  III/ Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau: (4ms)

  Her………..is one meter 50 centimeters.
  a. weight b. length c.height d.tall
  2.The restaurant is …………the post office
  a. next to b. on c. in d. from
  3.Mary walks ……….in the shool yard
  a. slow b. slowly c. to slow d. slowness
  4.She ……………go swimming because she is sick
  a. can b. could c. can’t d. should
  5.Children…………….play sportsbut play game too much
  a. should- must b. shouldn’t- may c.should – can d.should- shouldn’t
  6. Why does Minh go to the dentist? Because she has a …………….
  a. headache b. toothache c.stomachache d.backache
  7. They ………to Ha noi last holiday
  a. travel b. will travel c. travelled d.are travelling
  8. Why don’t we ………….to the park?
  a. go b. going c. went d. gone
  IV/ Viết lại các câu sau dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.(2 đ)
  a.I saw that film last night.He saw that film last night (too)
  ………………………………………………………
  b. The boys in my class are good players.they play soccer very (good)
  ……………………………………………………...
  c.They (buy) a lot of souvenirs for theirs parents yesterday
  ………………………………………………………….
  Nam (not do) his home work at the moment
  …………………………………………………………
  GOOD LUCK

  No_avatar

  Thè lưỡi

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓